נשמח להיות אתכם בקשר

מעלה בית הספר לקולנוע ע"ש אורי אליצור

שבטי ישראל 20
ירושלים 9510541
טל' משרד: 02-6277366
פקס: 02-6277331
maalexperience@maale.co.il