מדיניות פרטיות באתר מעלה VOD ⋆ מעלה VOD
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש
חיפוש
סגור את תיבת החיפוש

מדיניות פרטיות באתר מעלה VOD

א. כללי

 1. מדיניות פרטיות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש במערכת אתר מעלה VOD ("המערכת"). המערכת מופעלת על-ידי בי"ס לקולנוע מעלה, עמותה רשומה ("מעלה").
 2. אנו מכבדים את הפרטיות שלך ואת זכות הבחירה שלך לגביה. לכן ומאחר וכניסה ושימוש במערכת כרוכים בהעברת מידע מסוים אודות המשתמשים למעלה, מדיניות הפרטיות הזו נועדה ליידע כל מי שמשתמש במערכת (משתמש) איזה מידע נאסף על ידנו, כיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש למשתמשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.
 3. המסמך כתוב בזכר, אולם הוא מתייחס כמובן לכל אחד ואחת העושה שימוש במערכת.
 4. כניסה למערכת או עשיית כל שימוש בה מהווה הסכמה למדיניות פרטיות זו. לכל שאלה לגביה ניתן לפנות אלינו במייל maalexperience@maale.co.il.
 5. כל משתמש מתחת לגיל 18 מתבקש לבקש מהורה שלו, או, אם יש לו אפוטרופוס, אז ממנו, לקרוא את המסמך ולאשר לו להשתמש במערכת.
 6. מדיניות הפרטיות חלה על שימוש במערכת, בין שנכנסת אליה דרך האינטרנט ובין שנכנסת באמצעות אתר או אפליקציה אחרים.
 7. במידה ואינך מסכים לנאמר באילו מסעיפי מדיניות הפרטיות הזו, הנך מתבקש להימנע מלהשתמש במערכת בכל דרך.
 8. מעלה רשאית לעדכן או לשנות את תנאי מדיניות הפרטיות הזו מעת לעת. אם העדכון או השינוי הינם מהותיים לפי דעתנו, נפרסם על כך הודעה על גבי המערכת. מדיניות הפרטיות המעודכנת תחייב מרגע העלאת העדכונים למערכת. הנך מוזמן לבדוק את תנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת.

ב. המידע הנאסף על ידי מעלה VOD

 1. המערכת אוספת סוגים מסוימים של מידע המועבר אליה במהלך השימוש בה.
 2. חלק מהמידע הנאסף מידע שממנו לא ניתן לזהות את פרטי המשתמש והוא מכונה "מידע לא מזהה". מידע מסוים הנאסף באינטרנט ובמערכות מסוג זו מאפשר זיהוי פרטים אישיים של משתמש והוא מכונה "מידע מזהה". ככלל, איננו אוספים מידע מזהה, אולם הוא נאסף על-ידי ספקי שירותי התשלומים באתר.

מידע לא מזהה

 1. כאשר אתה משתמש במערכת המחברת לאינטרנט מועבר מידע בין המחשב ו/או המכשיר שאתה משתמש בו לבין המערכת, כגון כתובת IP של המחשב או המכשיר וסוג הדפדפן שאתה משתמש בו. מידע זה מוגדר מידע לא מזהה כי הוא לא יכול לזהות אותך באופן ישיר (למרות שכאמור ייתכן וניתן יהיה לזהות באמצעותו את פרטי המחשב או המכשיר שלך).
 2. מעלה VOD משתמש ב"עוגיות" – "cookies", שהם קבצים קטנים הנשלחים אל מחשבך או מכשירך כאשר אתה משתמש במערכת, וכן בכלים דומים. זאת, על מנת לשפר את איכות השירות הניתן על ידנו ואת מהירות הגלישה במערכת. בהתאם לתכונות הדפדפן שבו אתה משתמש אתה יכול להורות לדפדפן להגביל את קבלת ה-"cookies" או הכלים הנוספים, או למחוק אותם ממחשבך. אם תעשה כן, ייתכן שפעולות שונות במערכת לא יהיו עוד זמינות או לא יתפקדו כראוי. מעלה VOD שומר לעצמה את הזכות להשתמש בכל טכנולוגיה קיימת נוספת או עתידית המבצעת פעולה דומה לפעולת ה- "cookies".
 3. האתר שלנו גם משתמש בגוגל אנליטיקס, שירות של ניתוח נתונים באינטרנט שניתן על-ידי גוגל, בע"מ ("גוגל"). גוגל אנליטיקס משתמש ב-"עוגיות" כדי לעזור לאתר לנתח איך המשתמשים משתמשים באתר (כמתואר לעיל). המידע שמסופק על-ידי העוגייה של גוגל אנליטיקס לגבי השימוש שלך באתר (לרבות כתובת IP) יועבר לשרתים של גוגל ויאוחסן שם. גוגל ישתמש במידע הזה כדי להעריך את השימוש שלך באתר, לאסוף דו"חות על הפעילות באתר עבור מפעילי אתרים כמונו, ולספק שירותים אחרים שקשורים לפעילות באתר ושימוש באינטרנט. גוגל גם עשוי להעביר את המידע הזה לגופים צד שלישי אם הוא נדרש לעשות זאת על פי חוק, או אם גופים כאלה מנתחים את המידע מטעמו של גוגל. כפי שהוסבר לעיל, אתה יכול לסרב לשימוש בעוגיות – וגם לשימוש בעוגיות של גוגל אנליטיקס – על-ידי בחירת האופציה המתאימה בדפדפן שלך, אבל גם זה יכול להשפיע על המידה שבה אתה יכול לנצל את מלוא האופציות של השימוש באתר.

מידע מזהה

 1. על מנת לצפות בסרט או לבצע הזמנה באתר, המשתמש נדרש למסור פרטי אשראי, כגון מספר כרטיס אשראי, שם ומספר זהות. מידע זה הינו מידע מזהה.
 2. פרטי האשראי נמסרים אך ורק לספקי שירותי התשלומים ואינם מועברים למעלה. מוצע לך לקרוא את מדיניות הפרטיות של ספקי התשלומים כדי להבין כיצד הם נוהגים במידע שנמסר להם.
 3. פרט לאמור בסעיף הקודם, אין כל צורך ו/או כל דרישה למסירת פרטים מזהים ומוצע להימנע מלפרסם במערכת ו/או למסור מידע שכזה.

ג. אחסון המידע והשימוש שנעשה בו

 1. המערכת מאוחסנת בחוות שרתים מאובטחים.
 2. מעלה VOD נוקט אמצעים לשמירה על המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים ומחייב את ספקי שירותי האחסון לספק אבטחה נאותה בהתאם למקובל. עם זאת, לצערנו, אין דרך להבטיח באופן מוחלט כי מידע שנמסר למערכת כגון זה לא ייחשף כתוצאה מכשל טכנולוגי או אנושי, או מפעילות זדונית או עבריינית של צדדים שלישיים. ככל שמעלה VOD תגלה אודות תקלה באבטחת המידע שלך או חשיפת מידע כאמור, מעלה VOD תעשה את מיטב המאמצים להודיע לך על כך בהקדם האפשרי וזאת באמצעות הפרטים שסופקו בעת הרישום למערכת, או באמצעות פרסום הודעה על כך באתר.
 3. מעלה VOD לא ישא באחריות לכל כשל באבטחה מצד ספקי שירותי האחסון או לכל חשיפה של מידע כתוצאה מפעולה זדונית או כל גורם אחר שאינה בשליטתו.
 4. מעלה VOD עושה שימוש במידע המאוחסן על-ידה לצורך פעילותה של המערכת.
 5. בנוסף, מעלה VOD רשאי לעשות שימוש במידע באופן שאינו מזהה על מנת לשפר את המערכת ולהפיק ממנה סטטיסטיקות בקשר לשימושים בה.
 6. מעלה VOD אינו אחראי לשמירת המידע שנמסר לחברות המספקות שירותי תשלומים למערכת. לכן, מוצע למשתמשים לבחון את מדיניות הפרטיות של גופים אלה.
 7. במילוי פרטים לצורך רכישת רשות צפייה בסרט הינך מסכים באופן מפורש לכך שבי"ס מעלה רשאי לשלוח לך מידע, הצעות ובכלל זה דברי דואר פרסומיים (כמשמעות מונח זה בתיקון מס' 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב – 1982, מטעם מעלה ו/או שותפיו העסקיים, וזאת בכל אמצעי ההתקשרות שנמסרו על-ידך. בכל עת תוכל לבקש הסרת פרטיך מרשימת הדיוור המשמש את מעלה למטרה זו, וזאת על-ידי משלוח בקשה לכך ל- maalexperience@maale.co.il או בדרך שתועמד לרשותך במסגרת כל פנייה אליך על-פי סעיף זה.
 8. לאור האמור לעיל, מסירת פרטים אישיים ו/או פיננסיים על-ידי המשתמש, בכל מדור ו/או שטח במערכת ו/או שטח המקושר אליו הינה באחריותו בלבד. מעלה VOD לא יהיה אחראי בגין כל דליפה ו/או זליגה בכל דרך שהיא, של מידע שנמסר למעלה VOD.
 9. פרט למתואר לעיל, מעלה VOD מתחייב לא למסור לצד שלישי מידע שנמסר לו ע"י משתמשי המערכת, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או מנהלי ו/או על פי דרישה של גוף שלטוני כלשהו ו/או במסגרת הליכים משפטיים בין הצדדים.

ד. מחיקת ושינוי מידע

 1. באפשרותך לבקש בכל עת ממעלה VOD להסיר או לשנות מידע שניתן על ידך למערכת באמצעות שליחת בקשה לכתובת הדוא"ל maalexperience@maale.co.il ואנו נפעל לפי הבקשה.

ה. שונות

 1. מדיניות פרטיות זו חלה בנוסף לכל התנאים המפורסמים בתנאי השימוש ובגוף המערכת. בכל מקרה של סתירה בין האמור במדיניות פרטיות זו לבין שאר תנאי השימוש או לבין האמור בגוף המערכת, יפורשו הדברים, ככל הניתן, כמשלימים זה את זה. ככל שפירוש כאמור אינו אפשרי, יגבר האמור במדיניות פרטיות זו.
 2. הכותרות במדיניות פרטיות זו נועדו לנוחות בלבד ואין לפרש אותה על-פיהן.
 3. היה ויקבע כי הוראה כלשהי של מדיניות פרטיות זו איננה בת אכיפה, יהיה שאר האמור בתוקף.
 4. הדין החל על מדיניות פרטיות זו הינו דין מדינת ישראל. לבתי המשפט המוסמכים בעיר ירושלים סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו יהיה מקום מושבם של הצדדים אשר יהיה. באישור חוזה זה מעיד המשתמש כי הוא מסכים להחלת הדין האמור ואת סמכות השיפוט כמופיע בסעיף זה.

תפריט נגישות